การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

โพสต์9 มิ.ย. 2559 02:35โดยนางจิตราภรณ์ ค้ำมา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 21:04 โดย นางวรกัรญา ไชยวงษ์ ]
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทพสถิต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ą
นางวรกัรญา ไชยวงษ์,
12 มิ.ย. 2559 21:04
Comments