บุคลากร : Personel

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 4
อีเมล์ : plan@loei1.go.th 


Comments